วันอังคารที่ 11 ก.ค.2566 ประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน) ครั้งที่ 1/66 เวลา 1300 ณ หัองประชุมนาวิกเวชกิจ 2 รร.นวก.ศวก.พร. โดยมีพล.ร.ต.เชาว์ ปุจฉาการ เป็นประธาน น.อ.กระจ่าง แดงจิ๋ว และผอ.รร.นาวิกเวชกิจ เป็นรองประธาน พร้อมด้วยกรรมการอีก 11 ท่านเข้าร่วมประชุม

วันอังคารที่ 11 ก.ค.2566 ประชุ …

วันอังคารที่ 11 ก.ค.2566 ประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน) ครั้งที่ 1/66 เวลา 1300 ณ หัองประชุมนาวิกเวชกิจ 2 รร.นวก.ศวก.พร. โดยมีพล.ร.ต.เชาว์ ปุจฉาการ เป็นประธาน น.อ.กระจ่าง แดงจิ๋ว และผอ.รร.นาวิกเวชกิจ เป็นรองประธาน พร้อมด้วยกรรมการอีก 11 ท่านเข้าร่วมประชุม Read More

พล.ร.ต.เชาว์ ปุจฉาการ ประธานชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน) มอบเงินบริจาคของชมรมฯ ช่วยเหลือครอบครัว ของ พันจ่าเอกคุณากร จริยศ พยาบาลแผนกปฏิบัติการ กองนาวิกเวชกิจ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ช่วยราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกพลาธิการและแพทย์ ร.ล.สุโขทัย ขอไว้อาลัย และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวในเหตุการณ์ เรือหลวงสุโขทัย

พล.ร.ต.เชาว์ ปุจฉาการ ประธานชม …

พล.ร.ต.เชาว์ ปุจฉาการ ประธานชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน) มอบเงินบริจาคของชมรมฯ ช่วยเหลือครอบครัว ของ พันจ่าเอกคุณากร จริยศ พยาบาลแผนกปฏิบัติการ กองนาวิกเวชกิจ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ช่วยราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกพลาธิการและแพทย์ ร.ล.สุโขทัย ขอไว้อาลัย และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวในเหตุการณ์ เรือหลวงสุโขทัย Read More

วันศุกร์ที่ 11 ต.ค.2562 ประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน) ครั้งที่ 5/62 เวลา 1300 ณ หัองประชุมนาวิกเวชกิจ 2 รร.นวก.ศวก.พร. เรื่อง งานสังสรรค์ “คืนสู่เหย้าชาวงูดิน” ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562 เวลา 1700 – 2200 ณ สนามฟุตบอล กรมแพทย์ทหารเรือโดยมี พล.ร.ต.เชาว์ ปุจฉาการ ประธานชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน) เป็นประธาน

วันศุกร์ที่ 11 ต.ค.2562 ประชุม …

วันศุกร์ที่ 11 ต.ค.2562 ประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน) ครั้งที่ 5/62 เวลา 1300 ณ หัองประชุมนาวิกเวชกิจ 2 รร.นวก.ศวก.พร. เรื่อง งานสังสรรค์ “คืนสู่เหย้าชาวงูดิน” ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562 เวลา 1700 – 2200 ณ สนามฟุตบอล กรมแพทย์ทหารเรือโดยมี พล.ร.ต.เชาว์ ปุจฉาการ ประธานชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน) เป็นประธาน Read More

วันศุกร์ที่ 19 ส.ค.2562 ประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน) ครั้งที่ 3/62 เวลา 1300 ณ หัองประชุมนาวิกเวชกิจ 2 รร.นวก.ศวก.พร. เรื่อง งานสังสรรค์ “คืนสู่เหย้าชาวงูดิน” ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562 เวลา 1700 – 2200 ณ สนามฟุตบอล กรมแพทย์ทหารเรือโดยมี พล.ร.ต.เชาว์ ปุจฉาการ ประธานชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน) เป็นประธาน

วันศุกร์ที่ 19 ส.ค.2562 ประชุม …

วันศุกร์ที่ 19 ส.ค.2562 ประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน) ครั้งที่ 3/62 เวลา 1300 ณ หัองประชุมนาวิกเวชกิจ 2 รร.นวก.ศวก.พร. เรื่อง งานสังสรรค์ “คืนสู่เหย้าชาวงูดิน” ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562 เวลา 1700 – 2200 ณ สนามฟุตบอล กรมแพทย์ทหารเรือโดยมี พล.ร.ต.เชาว์ ปุจฉาการ ประธานชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน) เป็นประธาน Read More