ข่าวประชาสัมพันธ์

คืนสู่เหย้าศิษย์เก่างูดิน 8 มีนาคม 2567 เวลา 1700 – 2200 ณ สนามฟุตบอล กรมแพทย์ทหารเรือ
วันอังคารที่ 11 ก.ค.2566 ประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน) ครั้งที่ 1/66 เวลา 1300 ณ หัองประชุมนาวิกเวชกิจ 2 รร.นวก.ศวก.พร. โดยมีพล.ร.ต.เชาว์ ปุจฉาการ เป็นประธาน น.อ.กระจ่าง แดงจิ๋ว และผอ.รร.นาวิกเวชกิจ เป็นรองประธาน พร้อมด้วยกรรมการอีก 11 ท่านเข้าร่วมประชุม
พล.ร.ต.เชาว์ ปุจฉาการ ประธานชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ(งูดิน) มอบเงินบริจาคของชมรมฯ
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของ พันจ่าเอกคุณากร จริยศ พยาบาลแผนกปฏิบัติการ กองนาวิกเวชกิจ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ช่วยราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกพลาธิการและแพทย์ ร.ล.สุโขทัย ขอไว้อาลัย และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวในเหตุการณ์ เรือหลวงสุโขทัย
พิธีทำบุญคล้ายวันก่อตั้งและถือกำเนิด นรจ. พรรค พศ.เหล่า พ. วันที่ 1 มิถุนายน 2565
18 ก.พ. 2020 น.ท.พรพิชิต สุวรรณศิริ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ และคณะกรรมการชมรมฯ ตัวแทนชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน) เข้าเยี่ยม พล.ร.อ.เกาะหลัก เจริญรุกข์ อดีตผู้บังคับบัญชา ฯ
www.nmd.go.th


ข่าวประชาสัมพันธ์ งูดิน
อ่านต่อ
กิจกรรม งูดิน
อ่านต่อ
คืนสู่เหย้าชาวงูดิน 29 พฤศจิกายน 2556