พล.ร.ต.เชาว์ ปุจฉาการ ประธานชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน) มอบเงินบริจาคของชมรมฯ ช่วยเหลือครอบครัว ของ พันจ่าเอกคุณากร จริยศ พยาบาลแผนกปฏิบัติการ กองนาวิกเวชกิจ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ช่วยราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกพลาธิการและแพทย์ ร.ล.สุโขทัย ขอไว้อาลัย และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวในเหตุการณ์ เรือหลวงสุโขทัย

พล.ร.ต.เชาว์ ปุจฉาการ ประธานชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ(งูดิน) มอบเงินบริจาคของชมรมฯ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของ พันจ่าเอกคุณากร จริยศ พยาบาลแผนกปฏิบัติการ กองนาวิกเวชกิจ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ช่วยราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกพลาธิการและแพทย์ ร.ล.สุโขทัย ขอไว้อาลัย และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวในเหตุการณ์ เรือหลวงสุโขทัย