พิธีทำบุญคล้ายวันก่อตั้งและถือกำเนิด นรจ. พรรค พศ.เหล่า พ. วันที่ 1 มิถุนายน 2565

พิธีทำบุญคล้ายวันก่อตั้งและถือกำเนิด นรจ. พรรค พศ.เหล่า พ. วันที่ 1 มิถุนายน 2565