เนื่องด้วยคุณแม่ อิม ปุจฉาการ มารดา พล.ร.ต.เชาว์ ปุจฉาการได้ถึงแก่กรรมเมื่อเวลา 1404 วันพฤหัสที่ 13 ก.ย. 2561

เนื่องด้วยคุณแม่ อิม ปุจฉาการ มารดา พล.ร.ต.เชาว์ ปุจฉาการได้ถึงแก่กรรมเมื่อเวลา 1404 วันพฤหัสที่ 13 ก.ย.61 นั้น เจ้าภาพได้กำหนดตั้งศพที่วัดดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบบ จ.สมุทรสาคร ดังนี้ วันศุกร์ที่ 14 ก.ย.61 รดน้ำศพเวลา 1600 สวดอภิธรรมศพ เวลา 1930 วันที่15 – 18 ก.ย.61 สวดอภิธรรมศพตั้งแต่ 1930
พุธที่ 19 ก.ย.61 ประชุมเพลิงเวลา 1600

ใส่ความเห็น